Tidsplan er blevet opdateret  den 24. august 2022

Udskiftning af varmemålere, 

Grundet leveringsproblemer fra Tyskland forventer vi ikke at energimålerne leveres til CASI før ultimo august 2022, CASI vil i løbet af september og oktober starte udskiftning af energimålerne. CASI skriver til direkte til jer, når I skal have skiftet energimåler.


Energimålerne udskiftes iht. "Udskiftningskort", først område 1, derfeter område 2 osv.

Udskidtningskort


Data netværk tidsplan

Opstart august/september 2022

Planen for netværket er at der monteres en gateway i fælleshuset på Kirkeleddet 322, som er tilsluttet faststrøm. Denne taler sammen med batteridrevne repeatere til netværket hvor det findes nødvendigt for at opnå optimal dækning. Hvis det viser sig ikke at være nok med en gateway, vil en ekstra så vidt muligt installeres i varmecentralen.