Ejerlaugets kommunikations- og informationsflow

Al kommunikation mellem Ejerlauget og områdets foreninger varetages af Ejerlaugets formand og foregår via mail til de respektive formænd.

Ejerlaugets bestyrelse bestræber sig på at højne informationsniveauet så meget som muligt.

 

Der skrives referat fra alle møder som efterfølgende lægges ud på Ejerlaugets hjemmeside ligesom alle informationsskrivelser lægges ud.

Mødereferater mailes til alle medlemmer af Ejerlaugets bestyrelse.

 

Vigtige beslutninger som træffes af bestyrelsen mailes til formændene i alle områdeforeninger, det er de enkelte områderepræsentanter der skal informere deres respektive områdeforening.


Ejerlauget kommunikerer IKKE via Facebook.