Isolering af varmerør ved energimåler

Vedr. isolering af varmerør ved energimåler er det beboerens eget ansvar.


Ejerlauget har været i kontakt med CASI som skiftede de gamle Kamstrup målere ud med nye CASI energimålere. CASI har meldt tilbage at de ikke har ændret på isoleringen.

 

Hvis der er behov for efterisolering efter afspærringsventil mod boligen, er det derfor beboerens eget ansvar at få det isoleret og det er for egen regning.