Brud på fjernvarmerør

Onsdag den 06-03-2024

Vi har desværre konstaterer at der er kommet en ny lækage på vores fjernvarmesysten, den er ikke stor ca. 240 liter/døgn.

Vi følger udviklingen med målinger dagligt, vi afventer og ser om lækagen stiger, vi tager stilling til problemet på næste bestyrelsmøde den 15. april 2024

Den gamle lækage er tæt og der bliver reetableret med jord og græs i denne uge.


Mandag den 26-02-2024

Der  har være gravemand og svejser på opgaven med at lukke/udskifte det defekte rørstykke, operationen lykkes, der mangler kun at få dækket hullet.

Vi har fra start til nu mistet ca. 175 m³. På billedet ses det nye rørstykke.

 Tirsdag den 20-02-2024

Der er i dag aftalt med svejseren at svejseopgaven med udskiftning af det defekte rørstykke ved fælleshuset Kirkeleddet 322, vil bliver udført mandag den 26. februar 2024, der vil blive lukket for varmem på følgende adresser Kirkeleddet 256 til 276 og fra 302 til 322 fra kl. 07:00 til 16:00

Mandag den 12-02-2024

Vi har lige fået rørstykkerne hjem fra grosisten og vi har bestilt svejser, vi regner med at kunne melde ud i dag eller i morgen hvornår svejseren kan udføre jobbet.

Torsdag den 04-01-2024

Afventer stadigvæk levering af nyt rørstykker, når det kommer vil Energitech udskifte det defekte rørstykke.

Der går rykter om at der har været lukket for fjernvarme under lækagesøgningen til G/F 1DO, det har der ikke,

der har været lukket til Dannebo 1, 2, 3 og G/F Kirkeleddet af 1998

Onsdag den 13-12-2023

Der er i dag gravet ned til lækagen, skaden er ske i en svejsning, der er monteret en midlertidig klemme så lækagen, den er nu reduceret med 70%, Energitech ApS har bestilt rør m.v. samt svejsefolk. Vi forventer at skaden er udbedret i løbet af januar 2024. Der er lagt vintermåtter over lækagen samt sat afspærring omkring udgravningen.
Tirsdag den 05-12-2023

Vi har bestilt gravefolk og rør-svejser, der er desværre ventetid, de starter formentlig op i næste uge, uge 50.

Som I kan se på billledet er der ingen tvivl om hvor der er en lækage.
Vinteren er over os og vores varmecentral kører optimalt.

Tirsdag den 21-11-2023

Vi har d.d. haft besøg af firmaet Selandia Lækagesporing, de mener at have fundet lækagen, der bliver i nær fremtid gravet i græsplænen mellem Kirkeleddet 322 og 256 Dannebo II. hvor vi håber at finde en lækage.

Når vi ved mere bliver I informeret.

Tirsdag den 14-11-2023

Pga. sygdom bliver lækagesøgning med firmaet Selandia Lækagesporing udsat til næste tirsdag den 21-11-2023, se varsling vedr. lukning af fjernvarme.

Torsdag den 09-11-2023

Vi har vurderet at vi ikke selv kan finde lækagen, vi har entreret med firmaet Selandia Lækagesporing som vil komme tirsdag den 14. november 2023

Der vil den 14-11-2023 i tidsrummet 09:00 til 15:00 være periodiske nedlukninger af fjernvarmen, det gælder hele Ejerlauget.

Uge 45-2023

Der har været mandskab ude med termografi udstyr i denne uge, vi er ikke helt færdig. PT har vi ikke fundet nogle utætheder, vi leder stadigvæk.

Bestyrelsmøde 31-10-2023

Der blev besluttet at ændre budgettet med en post til rørbrud/lækage på kr. ca. 158.000,00 pr. år, som vil betyde at der opkræves kr. 55,00 pr/mdr. hos vores forbruger.

Tak for de mange tilbagemeldinger vi har fået, men desværre har de ikke båret frugt.

Mandag den 30-10-2023 kl. 10:46

Vandspildet er steget til ca. 1.000 liter i døgnet, derfor har vi tilsat sporingsvæske til vandet i fjernvarmerørene, samt adviseret alle forbruger.Hvis vi ikke finder fejlen inden for en uge, sætter vi en anden løsning i gang.

Torsdag den 05-10-2023 kl. 09:08

Vi har konstateret vandspild ca. 500 liter i døgnet, vi har sat Energitech på sagen, de aflæser forbruget ugentligt og prøver med termografi af finde lækagen.