TV/YouSee 2024

Samlet betaling er kr. 298,29 pr/mdr. i 2024

Betaling for kabel-tv til YouSee "Grundpakken" er kr. 213,79 pr/mdr.

Verdens TV (KODA-Gramex) er kr. 54,50 pr/mdr.

Vedligeholdelse at ledningsnettet er kr. 30,00 pr/mdr.


Vores fælles antenneanlæg er ejet af Ejerlauget, som har indgået en aftale med Yousee.
Grundpakken er en del af tilslutningen til anlægget, hvorfor yderligere kanaler skal tilkøbes direkte hos YouSee.
Der kan ligeledes tilkøbes telefoni og bredbånd hos YouSee.


Grundpakken, der fortsat er uændret og fortsat administreres og opkræves via Ejerlauget, har hidtil været obligatorisk for alle, men ifølge den ny lovgivning kan en beboer opsige grundpakken med en måneds skriftlig varsel.


Eventuel opsigelse af grundpakken skal sendes til Ejerlauget Båstrup Park via mail.

Opsigelsen af Verdens TV er med virkning pr. 31/12 20XX, da det kun er muligt at afmelde dette en gang årligt.