TV/YouSee 2024

Samlet betaling er kr. 298,29 pr/mdr. i 2024

Betaling for kabel-tv til YouSee "Grundpakken" er kr. 213,79 pr/mdr.

Verdens TV (KODA-Gramex) er kr. 54,50 pr/mdr.

Vedligeholdelse at ledningsnettet er kr. 30,00 pr/mdr.

 

Vores fælles antenneanlæg er ejet af Ejerlauget, som har indgået en aftale med Yousee.
Grundpakken er en del af tilslutningen til anlægget, yderligere kanaler skal tilkøbes direkte hos YouSee.

Grundpakken fra Yousee kan opsiges med løbende måned til den 14. i en måned. Opsiges der efter den 14. i en måned, må man forvente at skulle betale for en måned mere

 

Verdens TV kan opsiges inden den 1. februar, dvs. at man hæfter for ydelse til Verdens TV frem til 1. juni. Der kan kun opsiges en gang årligt, og ydelsen til Verdens TV forfalder 1.juni hvert år.

Eventuel opsigelse af grundpakken og Verdens TV skal ske skriftlig og sendes til Ejerlauget Båstrup Park’s administrator via mail på adressen.