"Ejerlauget Båstrup Park" blev stiftet den 12. juni 1985. Vores hovedformål er at drifte og vedligeholde varmecentralen og de dertil hørende distributionsrør, frem til den enkelte forbrugers/aftagers tilslutningspunkt (afspærringsventiler), dog inkl. måler og dennes vedligehold, samt at drifte og vedligeholde vores fælles antenneanlæg.


Vi servicerer følgende adresser:

Kirkeleddet 102 til 570

Dannevang 301 til 467


Ejerlaugets hjemsted er Fredensborg Kommune.