Ejerlauget Båstrup Park

stigning i ydelser.

Ydelse til lån 01-04-2024

Som følge af rentestigninger i banken er Ejerlauget nødsaget til endnu en gang at hæve ydelsen til lånet optaget i forbindelse med byggesagen. Derfor vil I fra 1/4 2024 blive opkrævet kr. 108,00 pr. md. til ydelse på byggelånet. Bliver renten sat ned, vil Ejerlauget naturligvis nedsætte ydelsen.

 

Lækage fjernvarmerør

Som følge af brud på fjernvarmerør har ejerlaugets bestyrelse besluttet at

opkræve kr. 55,00 fra 1. december 2023. Beløbet vil blive opkrævet sammen med

øvrige ydelser til Ejerlauget, men på en særskilt opkrævningslinje, og holdes

dermed ude af selve varmeregnskabet. Der vil når sagen er afsluttet blive

udarbejdet et særskilt regnskab, hvor eventuelt overskud vil blive afregnet

over for beboerne.

 

Ydelse til lån

Som følge af rentestigninger er vi nødsaget til at hæve ydelsen pr. 1 december 2023

fra kr. 80,00 pr. md. til kr. 100,00 pr. md. Derudover vil der blive

opkrævet en regulering på kr. 125,00 som et engangsbeløb pr. 1. december 2023

som følge af stigning af den månedlige ydelse til lånet gr. rentestigning.

 

You See

You See og Verdens TV har varslet stigning i den månedlige ydelse.

Bidraget vil pr. 1.januar 2024 udgøre kr. 280,00.